جنسیت مدرسه: دخترانه

عکس شاخص مدارس کلاس کجا

دبستان دخترانه نسل انتظار مشهد

معرفی دبستان دخترانه نسل انتظار: دبستان دخترانه نسل انتظار در ناحیه ۳ مشهد واقع شده و با داشتن مجرب ترین کادر علمی و پرورشی، آمادگی