ناحیه: ناحیه دو

عکس شاخص مدارس کلاس کجا

دبیرستان پسرانه حیات طیبه دوره اول مشهد

معرفی دبیرستان پسرانه حیات طیبه: دبیرستان پسرانه حیات طیبه در دوره اول متوسطه مشغول به فعالیت می‌باشد. درحال حاضر این مدرسه، از مدارس ناحیه ۲