دبیرستان پسرانه حجت دوره اول مشهد

جنسیت:
پسرانه
نام مدیر مدرسه:
آقای محمد مهدي دعاگو
نوع مدرسه:
غیرانتفاعی
کتابخانه:
بوفه:
دارد✅
حیاط:
دارد✅
نمازخانه:
دارد✅
سرویس ایاب و ذهاب:
دارد✅
سالن ورزشی:
دارد✅
شماره تماس:
09103577569
آدرس مدرسه:
مشهد-بلواروکيل ابتداي وكيل آباد 20 نبش چهار راه اول

دبیرستان پسرانه حجت دوره اول مشهد

دبیرستان پسرانه حجت دوره اول در ناحیه ۶ مشهد قرار دارد.

برای گرفتن مشاوره رایگان به تلگرام کلاس‌کجا پیام دهید

09103577569

@ClassKoja

مشاوره رایگان با کلاس‌کجا