دبستان دخترانه گل واژه های ایمان مشهد

جنسیت:
دخترانه
نام مدیر مدرسه:
سمانه زیرک کاخکی
نوع مدرسه:
غیرانتفاعی
کتابخانه:
بوفه:
حیاط:
دارد✅
نمازخانه:
دارد✅
سرویس ایاب و ذهاب:
سالن ورزشی:
_
شماره تماس:
09103577569
آدرس مدرسه:
مشهد-رضاشهروپيروزي 20رهايي 6/10

دبستان دخترانه گل واژه های ایمان

دبستان دخترانه گل واژه های ایمان در ناحیه ۶ مشهد قرار دارد.

برای گرفتن مشاوره رایگان به تلگرام کلاس‌کجا پیام دهید

09103577569

@ClassKoja

مشاوره رایگان با کلاس‌کجا