دبستان دخترانه گلهای قرآنی مشهد

جنسیت:
دخترانه
نام مدیر مدرسه:
بتول صادقی مقدم کاخکی
نوع مدرسه:
غیرانتفاعی
کتابخانه:
بوفه:
حیاط:
دارد✅
نمازخانه:
دارد✅
سرویس ایاب و ذهاب:
دارد✅
سالن ورزشی:
_
شماره تماس:
09103577569
آدرس مدرسه:
مشهد-رضاشهر سلمان فارسی جنب موسسه مالی 65فرشتگان

دبستان دخترانه گلهای قرآنی مشهد

دبستان دخترانه گلهای قرآنی در ناحیه ۶ مشهد قرار دارد.

برای گرفتن مشاوره رایگان به تلگرام کلاس‌کجا پیام دهید

09103577569

@ClassKoja

مشاوره رایگان با کلاس‌کجا