دبستان دخترانه گلچین مشهد

جنسیت:
دخترانه
نام مدیر مدرسه:
خانم فاطمه سادات نعمتی
نوع مدرسه:
غیرانتفاعی
کتابخانه:
بوفه:
دارد✅
حیاط:
دارد✅
نمازخانه:
دارد✅
سرویس ایاب و ذهاب:
دارد✅
سالن ورزشی:
_
شماره تماس:
09103577569
آدرس مدرسه:
مشهد، بلوار ارشاد، خیابان پیام، پیام 14

دبستان دخترانه گلچین در ناحیه ۴ مشهد در حال فعالیت است.

برای گرفتن مشاوره رایگان به تلگرام کلاس‌کجا پیام دهید

09103577569

@ClassKoja

مشاوره رایگان با کلاس‌کجا