دبستان پسرانه گلچین دانش مشهد

جنسیت:
پسرانه
نام مدیر مدرسه:
خانم مرضیه محصل
نوع مدرسه:
غیرانتفاعی
کتابخانه:
بوفه:
حیاط:
نمازخانه:
سرویس ایاب و ذهاب:
سالن ورزشی:
_
شماره تماس:
09103577569
آدرس مدرسه:
مشهد، بزرگراه میثاق، میثاق 20 – شهید خسروی 6 – دبستان گلچین دانش

دبستان پسرانه گلچین دانش

دبستان پسرانه گلچین دانش در ناحیه ۷ مشهد است.

برای گرفتن مشاوره رایگان به تلگرام کلاس‌کجا پیام دهید

09103577569

@ClassKoja

مشاوره رایگان با کلاس‌کجا