مدرسه ابتدایی امام حسین (ع)

جنسیت:
نام مدیر مدرسه:
نوع مدرسه:
کتابخانه:
بوفه:
حیاط:
نمازخانه:
سرویس ایاب و ذهاب:
سالن ورزشی:
_
شماره تماس:
آدرس مدرسه:
مشهد، بلوار دستغیب، بین بیستون 10 و 12

این مدرسه به همت موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع) تاسیس گردیده است.

برای گرفتن مشاوره رایگان به تلگرام کلاس‌کجا پیام دهید

09103577569

@ClassKoja

مشاوره رایگان با کلاس‌کجا