مدرسه امام حسین (ع) شعبه ۵

جنسیت:
نام مدیر مدرسه:
آقای ابراهیم شمشیریان
نوع مدرسه:
کتابخانه:
دارد✅
بوفه:
حیاط:
دارد✅
نمازخانه:
دارد✅
سرویس ایاب و ذهاب:
دارد✅
سالن ورزشی:
دارد✅
شماره تماس:
09103577569
آدرس مدرسه:
مشهد، بلوار شهید صادقی، شهید صادقی 12

این دبستان به همت موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع) تاسیس گردیده است

برای گرفتن مشاوره رایگان به تلگرام کلاس‌کجا پیام دهید

09103577569

@ClassKoja

مشاوره رایگان با کلاس‌کجا