یک مدرسه شاد چه ویژگی هایی دارد؟

چه ویژگی هایی باعث ایجاد یک مدرسه شاد میشود

مدرسه شاد

برخی ازما با یادآوری  دوران مدرسه ، دوستان، معلمان و دروس بامزه  لبخندی برروی لبانمان مینشیند. برخی دیگر هم ترجیح میدهند که خاطرات مدرسه را فراموش کنند. اما شواهد نشان میدهد وقتی معلمان و دانش آموزان از مدرسه لذت میبرند، همه چیز بهتر پیش میرود. کودکان شاد، بهتر یاد میگیرند و دبیران  سالم و شاد ،بهتر تدریس میکنند. درواقع ، مطالعات صورت گرفته نشان میدهد که وقتی کارمندان در محل کار شاد هستند  ، کارآمدتر، خلاق تر ، سالم تر و  عملکرد بهتری در شغل داشته و مشتریان شادتری دارند. بنابراین، کاملا قابل توجیه است که سعی کنیم مدارس را به فضایی شادتر برای آموزش و یادگیری تبدیل کنیم. در ادامه ۵ ویژگی اصلی مدرسه شاد معرفی میشود.

۱. برای داشتن یک مدرسه شاد ارتباط داشته باشید

بستر اصلی برای داشتن یک مدرسه شاد فراهم کردن ارتباطات مثبت در مدرسه است. یک مدرسه شاد، ایجاد ارتباطا ت بین همکاران، دانش آموزان و والدین را ضروری میداند. شادترین مدارس آنهایی هستند که افراد فکر میکنند متعلق به اجتماعی هستند که از آنها استقبال گرم شده و احساس امنیت میکنند به طوری که میتوانند خودشان باشند.  مدارسی که شوخی و خوش قلبی بخشی از فرهنگ آنجاست مکانهایی شادتر برای یادگیری و کارکردن هستند به این دلیل که خنده باعث ایجاد آرامش و کاهش برخی از استرس و نگرانی های غیرضروری در تدریس میشود.

۲.منصف باشید

منصفانه و محترمانه برخورد کردن ، زیربنای اصلی برای داشتن یک مدرسه شاد است. این بخشی از قوانین و انتظاراتی است که با شامل شدن پاداش و مجازات میتواند منصفانه باشد ودرعین حال خیلی حالت تنبیهی ندارد.  وقتی همگی از یک برگه سرود میخوانند و میدانند که از آنها چه انتظاراتی میرود ، احساس بهتری خواهند داشت. هممچنین داشتن انصاف به معنای این است که درمورد انتظارات ما از افراد منعطف و واقع بین باشیم. برای مثال، وقتی میدانیم دانش آموزی از کابوس شبانه در خانه  رنج میبرد، به او چندان سخت نگیریم و یا سیاستهایی اتخاذ کنیم که حجم کار برای کارمندان قابل مدیریت باشد.  هنگامی که مدرسه با اعضایش منصفانه برخورد کند ، همه کارمندان و دانش آموزان نقش فعالتری در آینده بازی خواهند کرد.

۳. امتیاز و قدرت دهید

مدارسی که به معلمان خود با اعطای خودمختاری و نمایندگی،اعتماد میکنند اغلب کارمندان شادتری دارند. وقتی معلمان احساس کنند  که قادرند از قدرت خود برای انجام وظایفشان استفاده کنند به چالش کشیده میشوند.  اما به خاطر داشته باشید این تنها محدود به معلمان  نیست. دانش آموزان هم نیاز دارند احساس کنند که به آنها هم اعتماد میشود که از قضاوتشان استفاده کنند و مسئولیتهای بیشتری برای نمایش توانایی خود قبول کنند. وقتی دانش آموزان و معلمان برای نمایش بهترین عملکردشان ، احساس قدرت کنند میتوانید به راحتی  از سرراه کنار بروید و شاهد پرواز و موفقیتشان باشید.

۴. به چالش بکشید

یادگیری چیزهای جدید یکی از  کلیدهای  اصلی برای داشتن زندگی شاد و یکی از ۵ راه اصلی برای داشتن سلامتی است. وقتی ما در شغلمان احساس تعلق و علاقه داشته باشیم احساس و عملکرد بهتری داریم چون احساس جریان و پیشرفت داریم. اگر محل کار ما به اندازه کافی چالش برانگیز نباشد ، احساس کسالت میکنیم اما اگر بیش از حد چالش براگیز هم باشد احساس ناتوانی میکنیم. بنابراین درحین آموزش، تاحدی دانش آموزان را مجبور به انجام چیزی فراتر از کاری که  قادر به  انجام آن هستند کنید.

۵.هدف داشته باشید تا یک مدرسه شاد داشته باشید

انجام کاری که برایمان باارزش است میتواند بسیار انگیزه بخش باشد و به ما کمک میکند که در شرایط سخت پایداری بیشتری داشته باشیم. شادترین مدارس ، احساس هدفمندی دارند به طوری که کادر آموزش میدانند چرا هر روز صبح سرکار می آیند و دانش آموزان میدانند به چه علت آنجا هستند. هنگامی که کل مدرسه واعضا احساس هدفمندی مشترکی داشته باشند ، احتمالا حتی میتوانند بر موانع دشوار غلبه کنند. به گفته  یک متخصص شادی  به نام پرفسور ریچارد لیار  ، یک جامعه بدون داشتن حس هدفمندی نمیتواند شکوفا شود. این به این معناست که مدارس شاد، بادبان خود را به سمت یک جهت توافق شده قرار میدهند و همه اعضا بر روی عرشه ،کشتی  را به سمت افق و دریای متلاطم هدایت میکنند.

منبع:  https://www.educationsupport.org.uk/blogs/what-makes-happy-school

 

مطالب مرتبط