مدرسه گلشن اندیشه۲

مدرسه دخترانه گلشن اندیشه در دوره ابتدایی مشغول به فعالیت می‌باشد.

این مدرسه، از مدارس ناحیه ۶  آموزش و پرورش مشهد است.

مشهد-وکیل آباد- بلوار کوثر شمالی- نبش کوثرشمالی ۶/۱ -پلاک۵۰       

 
مدارس کمپین

معرفی کارگاه های تخصصی

 • نمایش خلاق
 •  قصه گویی
 •  آزمایشات علوم
 • بازی و ریاضی
 • بازی های هدفمند حرکتی
 • موسیقی
 
 • برگزاری اردوهای علمی و تفریحی
 • برگزاری کارگاه های آموزش خانواده
 •  برگزاری جلسات بازی درمانی و رفتار درمانی
 • برگزاری کلاس های مهارت های زندگی
 • دارا بودن پوشش مناسب کف حیاط  به جهت ایمن سازی

کسب مقام برتر

 توسط دانش آموزان در زمینه های علمی، فرهنگی و ورزشی