واقعا اهداف دوره ابتدایی چیست؟

در این مقاله چه اطلاعاتی به دست می‌آورم؟

آشنایی با اهداف : اعتقادی، اخلاقی، علمی و آموزشی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، زیستی، سیاسی، اقتصادی در دوره ابتدایی که باید توسط معلمان به وقوع بپیوندد.

مصوب ششصد و چهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش

در راستای رسالت و مأموریت آموزش و پرورش و جهت دهی به رشد همه جانبه دانش آموزان بر پایـه تعـالیم و دسـتورات دین مبین اسلام، اهداف دوره ابتدایی به شرح زیر تعیین می شود. مدیران ، برنامه ریزان و همـه افـرادی کـه در تعلـیم و تربیت دانش آموزان نقشی بر عهده دارند، مکلفند در برنامه ریزی امور، سازماندهی فعالیتها و انجام وظایف مربوط به گونـه‌ای اقدام نمایند که تا پایان دوره تحصیلی دستیابی دانش آموزان به اهداف تعیین شده ممکن باشد. (۱-رعایت اصـول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی برای اقلیت های دینی الزامی است)

اهداف اعتقادی دوره ابتدایی

 1. اصول دین را می‌داند و به آن معتقد است.
 2. خداوند را دوست دارد و او را بهترین یاور و کمک می‌داند
 3. با زندگی انبیاء اولوالعزم به ویژه نبی اکرم (ص) و معصومین تا حدودی آشناست و آنان را دوست دارد.
 4. با معنای معاد آشناست و می‌داند که انسان در کارهایی که انجام می‌دهد نزد خداوند پاسخگو است.
 5. به اولیاء دین، بزرگان و شخصیت‌های اسلامی احترام می‌گذارد.
 6. معنای تولی و تبری را می‌داند.
 7. قرآن را از رو می‌خواند و با ترجمه برخی از سوره‌ها آشنایی داشته و از حفظ می‌خواند .
 8. ترجمه بعضی از احادیث ساده را می‌داند.
 9. نماز را به درستی می‌خواند و با احکام ضروری مربوط به نماز و روزه آشنا است.
 10. نمازهای واجب را با رغبت می‌خواند. (برای دختران)
 11. افراد محرم و نامحرم را تشخیص می‌دهد و احکام مربوط را رعایت می‌کند.
 12. با مسائل مربوط به سن تکلیف و تقلید آشنا است و احکام را در حد ضرورت می‌داند و به آن عمل می‌کند (برای دختران)
 13. با حلال و حرام آشنا است و احکام مربوط را در حد ضرورت رعایت می‌کند.
 14. معنای امر به معروف و نهی از منکر را می‌داند.
 15. به مجاهدین در راه خدا و شهداء احترام می‌گذارد.
 16. زمان ها و مکان های مقدس و مهم را می‌شناسد.
 17. به حضور در مسجد علاقه نشان می‌دهد و آداب آن را می‌داند .

اهداف اخلاقی دوره ابتدایی

اهداف اخلاقی دوره ابتدایی
اهداف اخلاقی دوره ابتدایی
 1. راستگو و امین است.
 2. مؤدب و مهربان است.
 3. به عهد خود پای بند است.
 4. مظاهر حیا و عفت در او آشکار است.
 5. احترام به بزرگترها را وظیفه خود می‌داند و به نظرات آنها توجه می‌کند.
 6. از والدین اطاعت می‌کند.
 7. شجاع و صبور است.
 8. تمیز است و پاکیزگی را دوست دارد.
 9. تکالیف شخصی روزانه خود را شخصاً انجام می‌دهد.
 10. برای رسیدن به موفقیت پشتکار دارد و تلاش می‌کند.
 11. پوشش اسلامی را دوست دارد وآن را رعایت می‌کند.
 12. اوقات فراغت خود را با فعالیت ها و بازی های مناسب پر می کند.
 13. امیدوار و با نشاط است و از مواجهه با مشکلات نمی هراسد.
 14. ظاهری آراسته دارد.
 15. خطا و اشتباه دیگران را در مورد خود می بخشد.
 16. برای رفتارهای خود با دیگران دلیل دارد.
 17. در ارتباط با دیگران از کلمات محبت آمیز و دوستانه استفاده می کند.
 18. برای انجام کارهای خود دوستانش را به زحمت نمی‌اندازد.
 19. به همکلاسان و همسالان خود در انجام وظایف یادگیری کمک می‌کند.
 20. در برابر رفتارهای ناپسند خود پوزش خواسته و رفتار خود را اصلاح می‌کند.
 21. نظم و انضباط را در خانه، مدرسه و اجتماع رعایت می‌کند.

اهداف علمی و آموزشی دوره ابتدایی

اهداف علمی و آموزشی دوره ابتدایی
اهداف علمی و آموزشی دوره ابتدایی

 

 1. نسبت به شناخت پدیده ها کنجکاو است.
 2. در فکر کردن ، شنیدن، گفتن و بیان مقصود، خواندن و نوشتن و حساب کردن مهارت کافی دارد.
 3. با زبان فارسی آشنایی دارد و می تواند از کتاب و روزنامه استفاه کند.
 4. به اهمیت و ارزش اطلاعات و اطلاع رسانی در زندگی آگاه است.
 5. ارزش علم را در انجام درست کارها تا حدی می‌داند.
 6. مهارت های اولیه برای زندگی در جامعه را کسب کرده است.
 7. با نحوه یادگیری خود تا حدودی آشناست.
 8. به مطالعه کتاب علاقه مند است.

اهداف فرهنگی و هنری 

اهداف فرهنگی و هنری دوره ابتدایی
اهداف فرهنگی و هنری دوره ابتدایی
 1. به زیبایی های طبیعت توجه دارد و هماهنگی آن را دوست دارد.
 2. در زمینه های هنری از زیبایی در پدیده های طبیعی الگو می‌گیرد.
 3. از مشاهده آثار هنری لذت می‌برد.
 4. ذوق و خلاقیت هنری خود را در انجام فعالیت ها نشان می‌دهد.
 5. سنت ها، پدیده ها و آثار موزون را دوست دارد.
 6. با برخی از آثار معروف هنری آشنا است.
 7. به خواندن اشعار و قصه های مناسب علاقه مند است.
 8. برخی از آداب فرهنگی و اجتماعی اسلامی_ ایرانی را می‌داند و برای آنها ارزش قائل است.

اهداف اجتماعی

 1. وظایف خود را در مقابل خانواده، دوستان و همسایگان می‌داند.
 2. اعضای خانواده خود را دوست می‌دارد و در انجام کارها به آنها کمک می‌کند.
 3. به معلمین و اولیای مدرسه احترام می‌گذارد.
  اهداف اجتماعی دوره ابتدایی
  اهداف اجتماعی دوره ابتدایی
 4. به حق خود قانع است و حقوق دیگران را رعایت می‌کند.
 5. برای بدست آوردن حق خود از راه های درست تلاش می‌کند.
 6. همکلاسی های خود را دوست دارد و به آنها کمک می‌کند.
 7. همکاری با دیگران را دوست دارد.
 8. در بازی ها و فعالیت های گروهی شرکت می‌کند.
 9. مقررات مدرسه را می داند و به آنها عمل می‌کند.
 10. به رعایت مقررات اجتماعی علاقه نشان می‌دهد.
 11. به انجام وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده او می‌گذارند، پای بند است.
 12. نظرات اصلاحی دیگران را در مورد خود می‌پذیرد.
 13. اشتباهات دیگران را با رعایت احترام به آنها تذکر می‌دهد.
 14. در برابر خدمت دیگران قدرشناس است و از آنها تشکر می‌کند.
 15. آداب سخن گفتن را رعایت می‌کند.
 16. خدمت کردن به میهن و مردم خود را دوست دارد.

اهداف زیستی

اهداف زیستی دوره ابتدایی
اهداف زیستی دوره ابتدایی
 1. از حواس خود به خوبی محافظت و استفاده می‌کند.
 2. در نشستن و راه رفتن و استفاده از قوای بدنی به درستی عمل می‌کند.
 3. بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت می‌کند.
 4. در حفظ محیط زیست کوشا است.
 5. با تمرین ها و بازی های مناسب، قابلیت های جسمی خویش را افزایش می‌دهد.
 6. نکات ایمنی را می داند و رعایت می‌کند.
 7. اهمیت مصونیت در برابر امراض را درک می‌کند.
 8. در حفظ سلامتی خود و دیگران تلاش می‌کند.

اهداف سیاسی  

 1. نظام جمهوری اسلامی ایران را می‌شناسد، به پرچم کشور احترام می‌گذارد و سرود ملی را از حفظ می‌خواند.
 2. با زندگی بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران آشنا است و از او به بزرگی یاد می‌کند.
  اهداف سیاسی دوره ابتدایی
  اهداف سیاسی دوره ابتدایی
 3. اهمیت استقلال و آزادی را در پیشرفت جامعه درک می‌کند.
 4. به حکومت دینی و ولایت فقیه علاقه مند است.
 5. مسلمانان را دوست دارد و نسبت به امور آنان بی تفاوت نیست.
 6. اقوام مختلف ایرانی را می‌شناسد و با آنان احساس همبستگی می‌کند.
 7. افراد عدالتخواه و حق طلب را دوست دارد.
 8. سران کفار و مشرکین صدر اسلام را می‌شناسد و با اعمال آنها نسبت به پیامبر و مسلمین آشنا است.
 9. سران کفار و مشرکین معاند با اسلام را در زمان حاضر می‌شناسد.
 10. با مفهوم وحدت و امنیت ملی آشنا است.

اهداف اقتصادی 

 1. کار کردن را دوست دارد و به افرادی که کارهای مفید دارند احترام می گذارد.
 2. وسایل خود را تمیز و سالم نگه می‌دارد.
 3. تن پروری، بیکاری و راحت طلبی را از عوامل شکست فرد و جامعه می‌داند.
  اهداف اقتصادی دوره ابتدایی
  اهداف اقتصادی دوره ابتدایی
 4. در حفظ اموال عمومی به عنوان ثروت ملی می‌کوشد و در استفاده از آنها درست عمل می‌کند.
 5. مالکیت خود و دیگران را تمیز می‌دهد و به مالکیت دیگران احترام می‌گذارد.
 6. مشاغل و حِرَف موجود در محیط زندگی خود را می‌شناسد.
 7. به استفاده از تولیدات داخلی علاقه مند است.

 

 

 

 

شورای عالی آموزش و پرورش

بیشتر بخوانید: آموزش در دوره اول متوسطه با چه اهدافی صورت می‌گیرد؟

مطالب مرتبط