دسته: دبیران

آموزش عملی
دبیران

روش های آموزشی نوین در دنیا چیست؟

روش های آموزشی مختلفی در دنیا تدوین شده است که برخی بعد از مدتی نتایج شگفت انگیزی داشته اند. در این مقاله می‌خواهیم روش‌های آموزش

کلاس کجا
دبیران

با بهترین انواع روش تدریس خلاق و جذاب به طور کامل آشنا شوید؟

در این نوشتار قصد داریم تا تدریس را تعریف و انواع آن را با زبانی ساده آموزش دهیم تا ثمره‌ی مدارس ما که دانش آموزان یا به عبارتی فرزندان ما هستند به نحئ احسنت تربیت شوند و تریس یکی از علل پرورش و آموزش فرزندانمان است.