دسته: دبیران

حمایت عاطفی از دانش آموزان
دبیران

با حمایت های عاطفی و روانی مدارس از دانش آموزان آشنا شوید

مشکلات عاطفی، روحی و روانی دانش آموزان مسئله مهمی است که تقریبا تمامی دانش آموزان در سطوح مختلف آن‌را تجربه می‌کنند. کاهش و یا رفع این مشکلات نیاز به تلاش خانواده‌ها و هم‌چنین مدارس دارد. مدارس باید تمام تلاش خود را برای کاستن از چنین مشکلاتی به کار گیرند و خود نیز از ایجاد مشکلات روحی و روانی برای دانش آموزان جلوگیری کنند.

آموزش عملی
دبیران

روش های آموزشی نوین در دنیا چیست؟

روش های آموزشی مختلفی در دنیا تدوین شده است که برخی بعد از مدتی نتایج شگفت انگیزی داشته اند. در این مقاله می‌خواهیم روش‌های آموزش

کلاس کجا
دبیران

با بهترین انواع روش تدریس خلاق و جذاب به طور کامل آشنا شوید؟

در این نوشتار قصد داریم تا تدریس را تعریف و انواع آن را با زبانی ساده آموزش دهیم تا ثمره‌ی مدارس ما که دانش آموزان یا به عبارتی فرزندان ما هستند به نحئ احسنت تربیت شوند و تریس یکی از علل پرورش و آموزش فرزندانمان است.