نویسنده: SoheilaMoaveni

آموزش عملی
دبیران

روش های آموزشی نوین در دنیا چیست؟

روش های آموزشی مختلفی در دنیا تدوین شده است که برخی بعد از مدتی نتایج شگفت انگیزی داشته اند. در این مقاله می‌خواهیم روش‌های آموزش

سمپاد
مدیران

ویژگی‌ها و امکانات مدارس تیزهوشان

تاریخچه مدارس تیزهوشان در ایران/
ویژگی‌ها و امکانات مدارس تیزهوشان/
مزایا و معایب مدارس تیزهوشان/
لیست مدارس تیزهوشان مشهد