نویسنده: AmirShoja

دانش‌آموزان

شب امتحان چی بخوریم؟

آیا می‌دانستید آنچه که می‌خورید و می‌نوشید می‌تواند بر عملکرد امتحان شما تأثیر بگذارد؟
بهترین رژیم غذایی برای ایام امتحانات چیست؟
آیا غذا و نوشیدنی می‌تواند بر نمرات امتحان شما تأثیر بگذارد؟

اهداف دوره ابتدایی
والدین

واقعا اهداف دوره ابتدایی چیست؟

آشنایی با اهداف : اعتقادی، اخلاقی، علمی و آموزشی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، زیستی، سیاسی، اقتصادی در دوره ابتدایی که باید توسط معلمان به وقوع بپیوندد.

سیستم آموزشی ژاپن
مدیران

عوامل موفقیت سیستم آموزشی ژاپن چیست؟

چه سیستم آموزشی منحصر به فردی در ژاپن باعث شده که کودکانشان نسبت به دیگر نقاط جهان متفاوت باشند؟
مدارس ژاپن چگونه کار می کنند؟
کودکان در مدارس ژاپن چه می آموزند؟
چندین واقعیت جالب در مورد سیستم آموزشی ژاپن