نویسنده: Hamid Farid

رشته های فنی و حرفه ای
دسته‌بندی نشده

همه چیز در مورد رشته های فنی و حرفه ای

در این نوشتار ما قصد داریم تا همه ی رشته های فنی و حرفه ای را خدمت شما معرفی کنیم تا با دقت بیشتری، رشته مدنظر خود را انتخاب کنید.

کلاس کجا
دبیران

با بهترین انواع روش تدریس خلاق و جذاب به طور کامل آشنا شوید؟

در این نوشتار قصد داریم تا تدریس را تعریف و انواع آن را با زبانی ساده آموزش دهیم تا ثمره‌ی مدارس ما که دانش آموزان یا به عبارتی فرزندان ما هستند به نحئ احسنت تربیت شوند و تریس یکی از علل پرورش و آموزش فرزندانمان است.