نویسنده: Hamid Farid

کلاس کجا
دبیران

با بهترین انواع روش تدریس خلاق و جذاب به طور کامل آشنا شوید؟

در این نوشتار قصد داریم تا تدریس را تعریف و انواع آن را با زبانی ساده آموزش دهیم تا ثمره‌ی مدارس ما که دانش آموزان یا به عبارتی فرزندان ما هستند به نحئ احسنت تربیت شوند و تریس یکی از علل پرورش و آموزش فرزندانمان است.