درباره کلاس‌کجا بیش‌تر بدانید...

والدین دیگر نگران یافتن آموزشگاه مناسب نباشند !!

آیا تاکنون به دنبال مدرسه، مهدکودک، و یا آموزشگاهی مناسب گشته‌اید؟

با استفاده از پلتفرم کلاس‌کجا می‌توانید به راحتی و با جستجویی ساده، تمام مدارس مورد نظر خود را یافته و با یکدیگر مقایسه کنید.

درباره کلاس‌کجا
درباره کلاس‌کجا

مدیران دیگر به دنبال راه‌های پرهزینه برای تبلیغات نباشند !!

آیا به عنوان مدیر مدرسه و یا مسئول آموزشگاه، به دنبال راهی مناسب برای معرفی خدمات خود به مخاطبانتان هستید؟ حتما تاکنون متوجه شده‌اید که:

با ثبت آموزشگاه خود در پلتفرم کلاس‌کجا می‌توانید به سرعت در فضای مجازی دیده شوید و به معرفی امکاناتِ خود در در این بسترِ پربازده بپردازید.

یک صندلی خالی براتون نگه داشتیم

درباره کلاس‌کجا

علی انوری | مدیر عامل

درباره کلاس‌کجا

حانیه اسماعیلی | امور قرارداد

درباره کلاس‌کجا

سهیلا معاونی | دیجیتال مارکتینگ

درباره کلاس‌کجا

امیر شجاع یامی | پشتیبانی فنی

درباره کلاس‌کجا

حانیه ترابی | طراحی گرافیک

درباره کلاس‌کجا

حمید فرید | امور قرارداد

درباره کلاس‌کجا

ریحانه احمدی | نویسنده محتوا

درباره کلاس‌کجا

فاطمه فولادکار | پشتیبانی فنی

راه ارتباطی با کلاس‌کجا

این فرم جهت ثبت درخواست و پیشنهادات شما فراهم شده و تنها توسط کارشناسان تیم کلاس کجا قابل مشاهده است

درباره کلاس‌کجا