با مهارتهای قرن ۲۱ ام آشنا شوید

آموزش صحیح فرزندان یکی از دغدغه های اصلی پدران و مادران است. امروزه شیوه تدریس در مقایسه با قرون پیش، نیاز به تغییرات اساسی دارد تا بتواند جوابگوی نیازهای فرزندان در آینده باشد. مهارت‌های قرن ۲۱ شامل توانایی‌ها و قابلیت‌هایی می‌شوند که ما و فرزندان‌مان امروز برای موفقیت در حرفه‌های آینده به آموزش آن‌ها نیاز دارند. ویدیوی زیر این مهارتها را معرفی میکند:

 

مطالب مرتبط